top of page

פרויקטים: תכנון, ביצוע ועיצוב בניית בית פרטי בהרי ירושלים

תכנון ועיצוב בית פרטי בעל מפלס אחד, העבודה נעשתה במשותף יחד עם משרד האדריכלים משלב התוכניות ועד הפריט האחרון וכניסת הלקוחות לבית.

צילום:  איקו פרנקו / יאנה דודלר

bottom of page