top of page

פרוייקטים: תכנון, שיפוץ ועיצוב דירה לשימור בחיפה

הפרויקט כלל החלפת כל התשתיות, תכנון מחדש של הקומה התחתונה, חדרי הרחצה והוספת אלמנטים שלא היו קיימים בתכנון המקורי, כגון חדר שרותו ויחידת הורים. הדירה משמשת היום גם כדירת מגורים למשפחה וגם  וכסטודיו עיצוב של בעלת הבית. 

צילום: יאנה דודלר

bottom of page